Sportfiskeklubben Spinnaren Mångfisken
Placering Poäng Namn Antal Antal med bild  
1 167 Arvid Karlsson 31 29 Se bidrag
2 146 Acke Albrektson 26 23 Se bidrag
3 134 Peter Dentz 31 31 Se bidrag
4 112 Patrik Rickard 22 21 Se bidrag
5 66 Michael Hammarlund 12 12 Se bidrag
6 58 Bo Johnsson 10 10 Se bidrag
7 51 Simon Deblond 7 5 Se bidrag
8 42 Andreas Rosenberg 9 9 Se bidrag
9 22 Sven-Erik Rickard 4 3 Se bidrag
10 12 Elis Karlsson 2 2 Se bidrag
11 10 Mats Arvastsson 1 1 Se bidrag

Copyright © Christian Carlsson - Producerat för Sportfiskeklubben Spinnaren